Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

13. března 2023

Odhalujeme pravdu: 6 nejčastějších mýtů o obchodnících

Odhalujeme pravdu: 6 nejčastějších mýtů o obchodnících

Obchodníci jsou často vnímáni jako ti, kteří jsou ochotni udělat cokoli, aby uzavřeli obchod a získali vysoký zisk. Ale pozice obchodníka je mnohem složitější, než si lidé obvykle myslí. Zejména v oblasti IT jsou obchodníci často zodpovědní za prodej komplexních a technicky náročných produktů a služeb. V tomto článku si připomeneme některé z největších mýtů o pozici obchodníka a podíváme se na to, jak těžké je být správným obchodníkem se zaměřením na IT trh.


Mýtus 1: Obchodníci jsou manipulativní a lžou

To je jeden z největších mýtů o pozici obchodníka. Ano, obchodníci se snaží prodat své produkty a služby, ale to neznamená, že by měli lhát a manipulovat s lidmi. Profesionální obchodníci se snaží vytvořit dlouhodobé vztahy s klienty, a to na základě důvěry a respektu. Pokud obchodník lže, ztrácí důvěryhodnost a klient se od něj může odvrátit.

Mýtus 2: Obchodníci jsou jen prodejci, nemají žádné technické znalosti 

To je další nesprávný předpoklad. V oblasti IT jsou obchodníci obvykle vysoce kvalifikovaní a mají hluboké technické znalosti o produktech a službách, které prodávají. To jim umožňuje porozumět potřebám klientů a nabídnout jim nejlepší řešení.

Mýtus 3: Obchodníci mají snadnou práci a nepracují moc tvrdě

Tento mýtus je velmi daleko od reality. Profesionální obchodníci musí pracovat tvrdě, často se vypořádávají se složitými situacemi a pracují mnoho hodin v týdnu, aby dosáhli svých cílů. Musí být také schopni udržovat vysokou úroveň energie a motivace, aby mohli úspěšně překonávat překážky a dosahovat vynikajících výsledků.

Mýtus 4: Obchodníci jsou jenom pro peníze 

Samozřejmě, že obchodníci pracují pro zisk, ale zisk není jediným cílem. Profesionální obchodníci se snaží nabídnout svým klientům kvalitní produkty a služby, které jim umožní řešit jejich potřeby a problémy. Pokud obchodník nabízí pouze produkty a služby, které jsou pro klienta nevhodné, bude to mít negativní dopad na dlouhodobý vztah.

Mýtus 5: Obchodníci jsou přehnaně agresivní 

Obchodníci jsou často spojováni s agresivními prodejními taktikami, jako je tlak na klienta k uzavření obchodu. Ovšem profesionální obchodníci se snaží budovat vztahy s klienty na základě důvěry a respektu. Obchodník, který respektuje potřeby klienta a dokáže poskytnout řešení, jež odpovídá těmto potřebám, bude úspěšnější než agresivní prodejce.

Mýtus 6: Obchodníci jsou vždycky soutěživí a neochotní spolupracovat s kolegy

Je pravdou, že v obchodním světě se často objevují silné konkurenční tlaky a závody o největší objem prodejů. Avšak, většina profesionálních obchodníků se snaží spolupracovat s kolegy, aby mohli nabídnout klientům co nejlepší řešení a zlepšit tak své výsledky. Efektivní týmová spolupráce je klíčem k úspěšnému prodeji.

Být obchodníkem se zaměřením na IT trh je výzva. Musíte mít schopnosti a znalosti k porozumění technickým požadavkům klientů, a zároveň být schopni s nimi budovat vztahy postavené na důvěře a respektu. Nicméně, pokud máte správné vlastnosti a schopnosti, může být pozice obchodníka velmi úspěšná a naplňující.


David Roun
Chief Sales Officer
roun@simon-says.cz
Simon Says s.r.o.