Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

4. dubna 2023

5 kroků k úspěšnému náboru obchodníků v IT sektoru

5 kroků k úspěšnému náboru obchodníků v IT sektoru


Nábor správných obchodníků je klíčovým faktorem pro úspěšný rozvoj obchodu dané společnosti, přinesení nových obchodních příležitostí a vytěžování stávajícího portfolia zákazníků. Výše zmíněné vede k jednomu cíli, a to je navýšení obratu společnosti. Na druhé straně, špatná volba může vést ke ztrátě času, peněz a reputace.

V tomto článku se podíváme na 5 kroků, které pomohou zajistit úspěšný nábor obchodníků v IT sektoru.


1. Zacílit na obchodníky s obdobnou zkušeností 


Prvním krokem k úspěšnému získání vhodného obchodníka je správná selekce kandidátů, zacílení na ty, kteří mají zkušenosti s podobným produktem nebo službou. Obchodníci, kteří se již pohybují v oboru IT, mají lepší povědomí o tom, jak trh funguje, jaké jsou potřeby zákazníků a celkově se rychleji a lépe adaptují.


Další možností je zaměřit se na kandidáty se zkušeností z oblasti IT, ale z odlišného sektoru (s rozdílným produktem/službou). Například pro obchodníka, který se specializuje na prodej řešení SaaS, může být lákavé pracovat v IT společnosti, která se specializuje na cyber security. Tato strategie umožní společnosti najít kandidáty, kteří mají zkušenosti z oblasti IT a mají potenciál rozvíjet své schopnosti a učit se nové dovednosti.


2. Vzbudit v kandidátovi opravdový zájem o další informace


Vzbuzení zájmu u kandidáta od první chvíle oslovení je velmi důležitým krokem. Doporučujeme udělat tzv. selling points společnosti, mít připravené informace o zajímavých obchodních případech, moderních technologií, možného kariérního růstu, či jiné benefity, které Vaši společnost odlišují od většiny konkurence.


3.Být transparentní, podávat pravdivé informace při pohovorech


Při hledání nových obchodníků je důležité být při setkáních transparentní a podávat pravdivé informace o fungování společnosti, nastavených procesech a klíčových ukazatelích výkonu (KPI) aj. Kandidát má být otevřeně informován o tom, co se od něj očekává, jakým způsobem se bude hodnotit jeho výkon a jakou může očekávat finanční odměnu za svou práci.


4.Předat jim informace o jasné vizi a směřování společnosti


Dalším podstatným bodem při setkání s kandidátem je předat mu informace o jasné vizi a směřování společnosti. Kandidát by měl vědět, kam společnost směřuje a jak se tam chce dostat. To mu umožní lépe pochopit, jakou roli by mohl hrát v růstu a rozvoji společnosti. Je také podstatné ho informováni o tom, jaká jsou největší rizika, kterým společnost čelí, a jak by mohl přispět k jejich případným řešení.5.Být kandidátovi partnerem, férový a flexibilní přístup

 

V neposlední řadě je důležité být kandidátovi partnerem a nabídnout mu férový a flexibilní přístup. To znamená, že se má cítit vítán a respektován v průběhu celého náborového procesu. Má mít možnost klást dotazy, které jsou mu zodpovězeny, a vyjádřit své obavy a připomínky, které jsou diskutovány a případně vyvráceny. Důležité je také poskytnout kandidátovi dostatek času na rozhodnutí a nevyvíjet na něj zbytečný tlak.


Jako bonusový bod ještě zmíníme, že je velmi důležité mít správně nastavené obchodní procesy a proces adaptace. To znamená, že mají být jasně definovány procesy pro identifikaci potenciálních zákazníků, uzavírání obchodů a sledování výkonu. Společnost má být také schopna přizpůsobit se měnícím se podmínkám trhu a reflektovat tyto změny ve strategii svého směřování. Právě to jí totiž umožní efektivněji reagovat na nové příležitosti a výzvy.